ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

 

Υποστηρίζει τους ερευνητές – Μεταφέρει την έρευνα στη κοινωνία

 

 

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας αποτελεί μέρος του Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2019.

 

 

 

Σκοπός του γραφείου είναι να πληροφορήσει και να εκπαιδεύσει τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, να ενθαρρύνει την εξωστρέφεια της διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και να υποστηρίξει τη διασύνδεσή της Έρευνας με κλάδους της Βιομηχανίας και του Επιχειρείν.

Σε ποιούς απευθυνόμαστε

Οι δράσεις του απευθύνονται:

  • σε ερευνητές-μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.
  • σε οργανισμούς-φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα διαμόρφωσης ερευνητικών συνεργασιών και μεταφοράς τεχνολογίας.